Szybki start. Router VPN

Dostęp do sieci domowej (firmowej)

nRouter pozwala łączyć sieci komputerowe

Tryb pracy: ROUTER VPN

KROK 1:
Podłącz nRouter do zasilania i internetu poprzez port WAN. Jeśli chcesz, aby nRouter łączył się poprzez sieć komórkową, włóż modem z aktywną kartą SIM do portu USB nRoutera.

Karta SIM powinna posiadać wyłączony PIN. Po krótkiej chwili dioda modemu zapali się światłem ciągłym co oznacza, że nRouter uzyskał połączenie do internetu. Znaczenie poszczególnych diód lub ich kolory znajdziesz w instrukcji producenta modemu. Modem zostanie rozpoznany a połączenie do internetu nRouter nawiąże automatycznie.

KROK 2.

Jeśli Twój nowy nRouter ma udostępnić Ci polaczenie internetowe, podłącz pozostałe komputery w domu lub firmie do portu LAN nRoutera.

Komputery możesz podłączyć do nRoutera poprzez sieć bezprzewodową lub wykorzystując switch. Hasło sieci radiowej znajduje się na naklejce, na boku urządzenia nRouter.

Krok 3.

To już koniec konfiguracji.

Jeśli posiadasz więcej niż jeden nRouter ponów kroki  1 i 2. Wszystkie nRoutery, niezależnie od tego gdzie się znajdują mogą się wzajemnie widzieć a urządzenia i komputery podłączone do nich mogą stanowić jedną sieć
Urządzenie nRouter nie musi łączyć sieci, może także dać dostęp do ich zasobów użytkownikom zdalnym. Połącz się gdziekolwiek będziesz do domowego serwera plików lub Pulpitu Zdalnego swojego komputera. Z nRouterem mini jest to banalnie proste

Tryb pracy: BRIDGE (most)

 

Dostęp do sieci domowej (firmowej)

nRouter pozwala łączyć sieci komputerowe

 

Jeśli Twój nowy nRouter :

  • nie jest głównym routerem w firmie,
  • nie udostępnia Ci internetu i nie przydziela adresów IP.
Konieczna będzie konfiguracja routera głównego poprzez dodanie odpowiednich tras do sieci zdalnej.

Krok 1:

Podłącz przewód z internetem do portu WAN nRoutera mini w każdej lokalizacji wyposażonej w nRouter, którą chcesz połączyć w sieć rozległą.

Krok 2: 

Skontaktuj się ze wsparciem producenta lub zapoznaj z instrukcją szczegółową.

Sprawdzenie poprawności działania sieci tworzonej przez dwa nRoutery:

Jeśli poprawnie wykonałeś opisane tutaj czynności, komputery podłączone do urządzeń nRouter zyskały zdolność komunikacji w zabezpieczonym i szyfrowanym tunelu. Postaraj się nawiązać dowolne połączenie, miedzy urządzeniami podłączonymi do rożnych nRouterów, najlepiej w różnych lokalizacjach. W ten sposób połączysz kamerę w Warszawie z rejestratorem w Krakowie. Posiadasz wirtualny kabel między dwoma różnymi lokalizacjami.

Dostęp zdalny.

 

Do sieci tworzonej przez dwa i więcej urządzeń nRouter posiadasz dostęp z dowolnego miejsca na świecie i dowolnego systemu (Windows, MAC OS, Linux, Android, iOS).

Warunkiem jest posiadanie unikalnego dla każdego nRoutera, bezpiecznego profilu i aplikacji nRouter lub klienta typu OpenVPN, Tunnelblick, innego.

Informacja:

Hasła do sieci radiowej i urządzenia nRouter są  zamieszczone na urządzeniu. Odszukaj naklejki zawierające parametry dostępu, znajdziesz je na opakowaniu nRoutera i samym urządzeniu.